Så mange har nedsat hørelse

I Danmark har 800.000 nedsat hørelse, hvilket betyder at alle disse mennesker har svært ved at opfange lyde fra deres omgivelser. Nogle er født med en hørenedsættelse, mens andre får den pludseligt, eller den udvikler sig over tid. Oftest vil alderen være skyld i en snigende hørenedsættelse, og derfor kan det være svært for den ramte person at forstå, at det er en hørenedsættelse, der er på spil. Det vil derfor være de nærmeste, der skal gøre den ramte opmærksom på det. Det er både generende for den ramte, men også for omgivelserne, hvis der ikke bliver gjort noget ved hørenedsættelsen. For der kan gøres noget.

Landsdækkende hørecenter

Dansk HøreCenter er en landsdækkende kæde med høreklinikker over hele Danmark. Fordelen ved høreklinikker over hele Danmark er, at man som hørehæmmet ikke skal køre så langt for at få hjælp, og det kan muligvis få en til at søge hjælp noget hurtigere. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om en dårlig hørelse. En hørenedsættelse er nemlig ikke godt for livskvalitet og hjerne. En god hørelse er en vigtig ting, når man deltager i det sociale liv. Hvis man hele tiden skal sidde og sig ”hva”, så kan man til sidst blive træt af at deltage i en samtale. Omvendt, så bliver andre også trætte af at gentage tingene, og kan derfor have en tendens til at tale til andre i stedet for. Hos Dansk HøreCenter kan du få en gratis høretest af en erfaren audiologist. Viser testen, at du har en hørenedsættelse, så har du mulighed for at låne et gratis høreapparat for at se, om det er noget, der kan være dig til gavn i hverdagen.
Hørelsen er et levn fra gammel tid.

Vores hørelse har en mening med sin tilstedeværelse, og der er en grund til, at den ikke er blevet frasorteret af evolutionen. Vi har siden tidernes morgen brugt vores hørelse på at lytte til byttets bevægelser i skoven eller fjenden i mørket. I dag bruger vi vores hørelse i trafikken, hvor vi nogle gange kan høre biler, førend vi kan se dem. På arbejdet bruger vi dem til at kunne overlevere information og til at løse arbejdsopgaverne bedst muligt. Tegnsproget blev formaliseret i 1700-tallet, og inden denne tid levede mennesker med hørenedsættelse isolerede for omverdenen.